REIXES


REIXES EXTENSIBLES


En ferro lacat al foc


Extensa carta de colors

1 ó 2 fullesApertura total i pas lliure inferior

Pany embutit en perfil

3 jocs de claus per unitat


Possibilitat de col·locar panys per a la mateixa clau en cas de més d'una reixa per vivenda (ilimitat)
REIXES FIXES

En ferro lacat al foc

Models senzills o sofisticats

Anclatges especials anti-robatori